Aktualizacja harmonogramu naborów na 2024 r. w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.
29 grudnia, 2023
FEPK.01.03 Wsparcie MŚP – Dotacja/Typ projektu: Wdrożenia prac B+R
21 lutego, 2024